O nama

O nama

Sve je više organizacija koje su svjesne da je tzv. e-business ili e-poslovanje u uvjetima Nove ekonomije jedini način opstanka, rasta i razvoja.
Novi koncepti kao što su: CRM (Customer Relationship Management), Centri izvrsnosti (Competence Centers), Kontakt centri (Call Centers), Front Desk, Back Office, Help Desk postaju moćno oružje u borbi za tržište, kupce i uspjeh.

InfoDom grupa vidi veliki izazov u podršci svojim klijentima na razvijanju i primjeni ovih koncepata te unapređenju ključnih poslovnih procesa. Slijedom naše misije, vizije i strategije razvijamo sljedeća područja izvrsnosti:

 • telekomunikacije,
 • promet (sve vrste prometa pojedinačno, integralno upravljanje prometom),
 • prostor (GIS, Spacial Units),
 • financije (uključivo i javne financije),
 • javna nabava,
 • e-Government: razvoj novih modela poslovanja državne uprave.

Znanja koja usvajamo, razvijamo i primjenjujemo iz područja su:
 • strateško upravljanje složenim organizacijama,
 • operacionalizacija strategije kroz BSC,
 • modeliranje, unapređenje i reinženjering poslovnih procesa,
 • upravljanje budućim financijskim obvezama,
 • upravljanje infrastrukturnim resursima,
 • upravljanje javnim i privatnim registrima podataka i informacija,
 • upravljanje znanjem (Knowledge Management),
 • poslovna inteligencija (Business Intelligence),
 • upravljanje kvalitetom (QMS).

Tehnologije koje pritom koristimo su tehnologije vodećih svjetskih tvrtki kod kojih imamo visoke partnerske statuse i podršku. To nam istovremeno omogućava i upoznavanje s najboljim iskustvima u pojedinim industrijama (best practices).

Vlastitu metodologiju razvoja i primjene novih modela kroz primjenu prava, organizacije i tehnologije dopunjujemo metodologijama koje su svjetski IT lideri izabrali kao najpogodniju za danu industriju i vrstu projekta.

 

 

 

Tvrtka InfoDom Grupa Partneri
Karijera ILBA Akademija