Industrije

IT

Ključni problem današnjih IT korporacija je upravljanje procesom razvoja softvera uključujući sve sudionike procesa te povezivanje različitih sustava u jednu integriranu platformu.  
 
Potaknut ovim izazovom, InfoDom je razvio model poslovne uspješnosti IT službi, Dijamant poslovne uspješnosti. Sljedeća slika, prikazuje navedeni model, a koji je podloga za transformaciju IT službe, bolju povezanost s poslovanjem, jednostavnije održavanje i upravljanje proizvodima i uslugama. Prikazani model podržan je SRMA platformom. SRMA je u cijelosti razvijena u InfoDom-u, a realizirana u svjetskim tehnologijama (j2EE, Microsoft, Oracle) te je kompatibilna sa svjetskim sustavima na području ERP-a.
 
 
Uvođenjem SRMA platforme IT službe dobivaju efekte u različitim oblicima:
 
- kvalitetnija izvedba projekata (automatsko generiranje projektnog plana, faza, radnih naloga, projektnih rezultata, itd…),
- prati cjelokupni proces razvoja softvera uključujući i procese testiranja (integracijsko i UAT);
- povećava kvalitetu krajnjeg proizvoda kroz praćenje projektnih rezultata;
- povećava zadovoljstvo korisnika;
- direktna povezanost KAM-ova i PLM-ova (brzi odgovor na potrebe kupaca);
- efektivnije upravljanje novim korisničkim zahtjevima (Change Management), od zaprimanja zahtjeva putem Customer Care Help Deska pa sve do slanja fakture;
- pruža podlogu za kvalitetnije planiranje potrebnih ljudskih resursa (specijalističkih timova);
- olakšava praćenje projekta (BAM konzola): na razini pojedinca, organizacijske jedinice, kao i cijele organizacije;
- ostvaruju se uvjeti za kreiranje virtualne „role-based“ organizacije, koja je po svojoj prirodi brža, učinkovitija, te s jednakom razinom ljudskog kapitala može odraditi veći broj projekata.
 
Više informacija o SRMA sustavu pročitajte ovdje