Poslovne funkcije

Informacijska funkcija

Jedan od najvećih izazova koji se postavlja pred IT odjele je: kako IT strategiju na najbolji način uskladiti s poslovnom staregijom tvrtke. Danas se od IT odjela očekuje potpuna transformacija od čisto troškovnih odjela do odjela koji će dati svoj doprinos rastu prihoda i povećanju profitabilnosti. Neka od glavnih pitanja koja muče top management i za koja očekuju partnerski odnos od IT-a su:
  • Kako pretvoriti strategiju u operativne – akcijske planove za njezinu provedbu
  • Sintetiziranje, uglavnom, fragmentiranog znanja o upravljanju tvrtkom, jer bi to omogućilo dizajn i implementaciju sustava za provođenje strategija i realizacija strateških ciljeva
  • Osigurati kontinuirani leadership, jer je on nezamjenjiv u corporate governance-u, pa tako i u IT governencu
  • Kako razviti i razvijati najvažniju  vrsta znanja kompanije: translacija strategije u operativne planove.
  • Osposobiti tvrtke za kontinuirano kreiranje strateških inicijativa, te njihovu brzu i učinkovitu implementaciju.
Kako bismo odgovorili na prethodna i slična pitanja i probleme nužno je za tvrtku razvijanje slijedećih sposobnosti:
  • Ovladavanje vlastitim metodologijama, modelima i alatima za planiranje, egzekuciju i monitoring strategije
  • Upravljivost, prilagodbu te brzu transformaciju samog sustava i adekvatni proces strateškog planiranja, egzekucije i monitoringa
Rezultat je:
Mogućnost materijalizacije postojećeg fragmentiranog znanja kao i stvaranje novog
 
Proizvodi
SESS, SRMA, IRMA