Poslovne funkcije

Ljudski potencijali

Aplikacija HRM iskustva
 
Znanje zastarijeva i pada mu vrijednost. Novo znanje treba pravovremeno uočiti, zahvatiti i primijeniti. Nakon definiranja strateški relevantnog znanja za organizaciju te prepoznavanja potreba za znanjem, potrebno je odrediti što organizacija već zna. Ali, samo ono što je relevantno i korisno za organizaciju. Osobito je to važno jer je puno znanja u kategoriji iskustvenog čije je prenošenje kompleksnije od bilo koje druge vrste znanja. Iskustveno znanje sadrži skriveno blago svake organizacije. Tako objedinjena znanja i iskustva važan su faktor u osiguranju konkurentske prednosti svake organizacije.
InfoDom nudi Aplikaciju HRM iskustva pomoću koje se prate iskustva zaposlenika na način da se obuhvate sva znanja, iskustva i reference zaposlenika i suradnika organizacije ili iskustva pojedinaca iz „outsourcing“ tvrtki stečena kako unutar tako i izvan organizacije. To su znanja koja pridonose stvaranju intelektualnog kapitala tvrtke.
 
Koristi praćenja iskustava zaposlenika za organizaciju:
 • respektabilna pozicija organizacije u odnosu na konkurenciju,
 • saznanja o relevantnim iskustvima koja je zaposlenik stekao u bivšim organizacijama (iskustva u hrvatskim, ali i međunarodnim organizacijama / projektima),
 • brzo organiziranje timova,
 • veće zadovoljstvo zaposlenika jer pridonose organizaciji i u segmentima koji primarno nisu u opisu njegovog radnog mjesta,
 • potencijali organizacije se optimalno iskorištavaju,
 • kupci postaju zadovoljniji.
 
Oracle HRMS - Oracle Upravljanje ljudskim resursima

InfoDom nudi Oracle HRMS koji je sastavni dio Oracle e-Business Suite (Oracle eBS), integriranog skupa poslovnih rješenja koja pružaju podršku poslovnim procesima u tvrtci.

Oracle HRMS je sustav za podršku poslovnim procesima upravljanja ljudskim resursima koji objedinjuju poslove vezane za zaposlenike, zapošljavanje novih zaposlenika, obrazovanje te korištenje njihovih znanja i vještina potrebnih za odvijanje poslovnih procesa.

Temeljne funkcionalnosti su:

 • upravljanje organizacijskom strukturom,
 • administracija radnih mjesta,
 • upravljanje procesom zapošljavanja,
 • održavanje podataka o zaposlenicima,
 • upravljanje kompetencijama,
 • praćenje uspješnosti i ocjenjivanje,
 • praćenje obrazovanja zaposlenika,
 • upravljanje procesom nagrađivanja,
 • planiranje broja zaposlenih na nivou tvrtke, pozicije ili posla,
 • praćenje odsutnosti s posla.