Reference

Reference

 Korisnik Država Proizvod
Centralna banka Bosne i Hercegovine

BiH

Isporuka ACL sustava
Credo banka d.d. Hrvatska Isporuka ACL sustava
Croatia osiguranje d.d. Hrvatska Implementacija Microsoft Enterprise Project Management sustava (EPM)
Dalekovod d.d. Hrvatska Roll-out aplikacijskog sustava Oracle eBS
Dalekovod d.d. Hrvatska Održavanje Oracle eBS sustava
Državna geodetska uprava Hrvatska Isporuka informacijskog sustava Registra prostornih jedinica
Državna geodetska uprava Hrvatska Registar prostornih jedinica
Državna geodetska uprava Hrvatska Banka podataka prostornih jedinica Republike Hrvatske
Državna geodetska uprava  Hrvatska Sustav poslovnih registara (SPR)
Državna geodetska uprava  Hrvatska Registar lokacija Republike Hrvatske
Državni ured za reviziju Hrvatska Isporuka ACL sustava
Financijska agencija  Hrvatska Sustav za planiranje i izvršenje nabave
Grad Zagreb Hrvatska Sustav Registra programa djelatnosti radi sufinanciranja udruga i drugih pravnih osoba
Grad Zagreb Hrvatska Sustav poslovnih registara (SPR)
Gradska plinara Zagreb d.o.o. Hrvatska Projekt Informatičke sigurnosti
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska Sustav za praćenje postupaka javne nabave
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska Sustav za provedbu postupaka nabave
Hrvatska banka za obnovu i razvitak Hrvatska Dizajn-redizajn poslovnih procesa nabave unutar HBOR
Hrvatska narodna banka Hrvatska Isporuka ACL sustava
Hrvatska Radiotelevizija Hrvatska Praćenje SO Transport
Hrvatska Radiotelevizija Hrvatska Sustav PayTV & Satelitske kartice
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Hrvatska Implementacija i prilagodba aplikacije za podršku poslova provođenja postupka javne nabave roba, radova i usluga u HZMO-u
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Hrvatska RPN -sustav za realizaciju plana nabave
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Isporuka ACL sustava
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Sustav poslovnih registara (SPR)
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Nadzor budućih financijskih obveza FOMS – s vezom na SAP
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Registar ugovora
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Registar propisa 
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Registar sudskih postupaka
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Registar odluka
HT Hrvatske telekomunikacije d.d. Hrvatska Model Billing sustava
HT Hrvatske telekomunikacije d.d.  Hrvatska Sustav za upravljanje informacijskim resursima 
HT Hrvatske telekomunikacije d.d.  Hrvatska Snimka stanja i zahtjeva za upravljanje dokumentacijom i tokovima poslova (Projekt OAS) 
HT Hrvatske telekomunikacije d.d.  Hrvatska Y2K
Hypo Leasing Kroatien Hrvatska Oracle eBS Business System Implementation
IBM Hrvatska d.o.o Hrvatska Integrated Court management information system
Kantonalna uprava za
inspekcijske poslove Tuzla 
BiH Isporuka i implementacija sustava e- Inspektor
MBU d.o.o. Hrvatska Projektiranje, isporuka i implementacija Operational Data Store sučelja za potrebe Slovačke SLSP i Austrijske Erste banke
MBU d.o.o.  Hrvatska Isporuka (HGCS) Host Gateway Controller Server medijacijskog sustava za online blokiranje kreditne kartice za potrebe Austrijske Erste banke
Ministarstvo financija Hrvatska Nadogradnja sustava IPA MIS aplikacijske programske opreme
Ministarstvo financija Hrvatska Implementacija Galileo sustava za upravljanje internom revizijom u Ministarstvu financija Republike Hrvatske
Ministarstvo financija Hrvatska CRO4EU
Ministarstvo financija Hrvatska Sustav za upravljanje elektroničkim dokumentima Ministarstva financija
Ministarstvo financija Hrvatska Informatički sustav upravljanja predpristupnim programima pomoći EU
Ministarstvo financija Hrvatska iCROSS
Ministarstvo financija  Hrvatska Isporuka sustava Uredsko poslovanje iCROSS
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatska Studija reinženjeringa poslovnih procesa MMPI-a u okviru Koordinacije Vlade RH za usklađivanje obavljanja poslova nadzora i zaštite unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i ZERP-a RH
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Hrvatska Sustav poslovnih registara (SPR)
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Hrvatska Sustav za provedbu nadmetanja i realizaciju plana nabave - RPN sustav
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Hrvatska Projektiranje, isporuka i implementacija sustava eCharter prvog One-Stop-Shop-a u regiji
Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka Hrvatska Isporuka aplikacijskih sustava Koncesije u prometu i Prometni prekršaji
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Hrvatska Proširenje i nadogradnja sustava za upravljanje inspekcijskim nadzorom
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Hrvatska Isporuka ACL sustava
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Informacijski sustav integralnog prometa 
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Sustav e- Inspektor:                                   
 - hidograđevinska inspekcija
 - inspekcija unutarnje plovidbe
 - inspekcija cestovnog prometa i cesta
 - inspekcija sigurnosti željezničkog prometa
 - inspekcija poštanskog prometa i telekomunikacija
 - inspekcija zračnog prometa 
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Područna riznica
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Registar predmeta (spisa) za Lučke kapetanije i ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Registar akata (dokumenata) za Lučke kapetanije i ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Studija reinženjeringa poslovnih procesa 
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Ekspertni sustav za pomorske ispite za Lučke kapetanije i lučke ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Sustav za upravljanje informacijskim resursima za Lučke kapetanije i lučke ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Tehnički pregledi i baždarenje brodica za Lučke kapetanije i lučke ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Voditelji brodica za Lučke kapetanije i lučke ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Očevidnik brodica za Lučke kapetanije i lučke ispostave
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Web i sustav elektroničke pošte www.pomorstvo.hr
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Pomorska zvanja i svjedodžbe
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Pomorske knjižnice
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Upisnik brodova RH
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Sustav inspekcije brodova, brodica i plovila
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Sustav praćenja pomorskih nezgoda za Lučke kapetanije i lučke ispostave 
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza Hrvatska Sustav registracije inozemnih jahti za Lučke kapetanije i Lučke ispostave 
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza  Hrvatska Informacijski sustav za upravu cestovnog prometa
Ministarstvo pomorstva, prometa i veza  Hrvatska IT podrška QMS 
Ministarstvo turizma Hrvatska iCROSS 
Ministarstvo turizma Hrvatska Sustav kategoriziranja turističkih objekata 
Ministarstvo turizma Hrvatska Sustav praćenja poticanja u turizmu 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Hrvatska REGis – Registri i evidencije graditeljstva 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  Hrvatska iCROSS 
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva  Hrvatska Usluge dizajna poslovnih procesa
Ministarstvo zdravstva Hrvatska Razvoj i implementacija sustava Granični sanitarni inspektor
Ministarstvo zdravstva  Hrvatska iCROSS 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Hrvatska Sustav e- Inspektor
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa   Hrvatska e- Inspektor
Narodne novine Hrvatska Informacijski sustav
Odašiljači i veze d.o.o. Hrvatska Implementacija poslovnog sustava Oracle eBusiness Suite; Blagajničko poslovanje; Obračun putnih naloga 
Odašiljači i veze d.o.o.  Hrvatska Sustav poslovnih registara (SPR)
Odašiljači i veze d.o.o.  Hrvatska Sustav PayTV & Satelitske kartice 
OIKON d.o.o.  Hrvatska Isporuka SRMA sustava
OTP banka d.d. Hrvatska Isporuka ACL sustava
Plinacro d.o.o. Hrvatska Održavanje Oracle eBS sustava
Plinacro d.o.o. Hrvatska Implementacija i održavanje aplikacija "Blagajna i Putni nalozi"
Podravska banka d.d. Hrvatska Isporuka ACL sustava
Privredna banka d.d. Hrvatska Implementacija ACL sustava u Privrednoj banci
RevSar d.o.o. BiH Isporuka ACL sustava
Sabor Republike Hrvatske  Hrvatska Aplikacijski sustav za upravljanje bazama podataka
Ured pučkog pravobranitelja Hrvatska iCROSS 
Volksbank d.d. Hrvatska Isporuka ACL sustava
Zagrebačka banka d.d. Hrvatska Implementacija ACL sustava u Zagrebačkoj banci
Zavod za javno zdravstvo, grada Zagreba i Zagrebačke županije  Hrvatska Projekt razvoja informacijskog sustava