Proizvodi i usluge

Kako?

Što? Kako? 
U arhitekturi SRMA sustava razlikuju se tri specifična sloja znanja: metodološka znanja, znanja o standardiziranim procesima i znanja za upravljanje operacijama. Svi slojevi su međusobno povezani i uvjetovani na način da se znanja propagiraju iz viših u niže slojeve. Za uspješnu suradnju slojeva i nesmetano odvijanje procesa i operacija, brine se sustav za upravljanje znanjem koji ih prožima i snažno potpomaže.

Uvođenjem SRMA sustava organizacijama je omogućeno da koriste svjetske metodologije u svojem svakodnevnom poslovanju, čime postižu standardizaciju poslovanja, kao i sustavno praćenje i unapređenje svojih poslovnih procesa.

Na taj način znanje se distribuira prema nižim razinama organizacije, a odgovornost se spušta do svakog zaposlenika, te se mjeri uspjeh svakog pojedinog zaposlenika (kroz osobni monitor performansi). Uvedeni sustav za upravljanje znanjem omogućava postizanje efekata pomoću znanja: dok istovremeno na višim razinama rasterećuje kreativno osoblje i donosi slobodno radno vrijeme kreativnom osoblju, kao kritični kapacitet za dizajniranje i inovacije proizvoda, procesa i organizacije, isto tako, omogućava da radnici na nižim razinama organizacije postižu, pomoću baza znanja, istu razinu efikasnosti i kvalitete s viših razina. Izravna posljedica toga, suglasno visini plaća po razinama, jest smanjivanje troškova rada u cijeni proizvoda.

Arhitektura SRMA sustava


Glavne vrijednosti KMS platforme:
 • Import svjetskog i organizacijskog znanja
 • Inovacije i bodovanje kao glavno sredstvo motivacije zaposlenika
 • Evaluacija i verifikacija znanja
 • Jednom upisano znanje je uvijek prisutno i djeluje
 • Prisutnost dobrih i loših praksi
 • QMS standardi se mijenjaju automatski i odmah su primjenjivi u proizvodnji
Glavne vrijednosti BPMS platforme:
 • Standardizacija procesa
 • Radni nalog kao okvir za određenu cjelinu posla
 • Competenci centri: agregacija specijalističkih timova i tehnologija za određene metodologije
 • Kontrolne liste
 • HRM iskustva
Glavne vrijednosti PMO platforme:
 • Automatsko generiranje projektnog plana
 • Fazni plan isporuka (Management view)
 • Anouncment, Rezervation & Assignment
 • Tri metodologije na jednom projektu (PM, domenska meth. i change management)
 • Simulacija projekta – Model based reasoning
 • Projektni rezultati i MoSCoW princip
 • Ovjera projektnih rezultata (prvi i drugi potpis)
 • MIS izvješća